Norskfiskeoppdrett

Siden 1976 er den ledende og eneste faglig blad spesialisert på produksjon av laksefisk.Bladet kommer med 15 utgaver årlig, hvorav fire inngår i vår Expert-serie der vi fokuserer spesielt på: biologi, teknologi, økonomi og mat.