Salmonexpert

Siden 2010, salmonexpert er blitt det ledende faglig blad innen lakse-bransjen i Chile. Vi formidler relevant kunnskap til det chilenske laksenæringen og bidrar med dette til en mer bærekraftig industri, med bedre fiskehelse og med høyere lønnsomhet.

Logg inn contacto@salmonexpert.cl