Fishfarmingexpert

Dette er vårt faglig blad som siden 2007 har levert kunnskap og nyhetssaker til miljøet knytet til lakseproduksjonen i de engelsk-talende regioner.